Taula
I Presentació
II Documents de base
III Descripció lingüística
1. Ortografia
  1.1 Variants vocàliques
1.2 Accentuació
1.3 Alternança entre tl i tll
2. Morfologia nominal
  2.1 Plurals en -s/-ns
2.2 Plurals mots en -sc, -st, -xt i -ig
2.3 Possessius
2.4 Demostratius
2.5 Numerals
2.6. Adverbis i preposicions de lloc
2.7 Pronoms febles
3. Morfologia verbal
  3.1 Primera persona del singular
3.2. Verbs amb i antihiàtica (veem/veiem)
3.3 Els verbs incoatius
3.4 Imp. subjuntiu (-era, -ira / -es, -is)
3.5 Subjuntiu de saber i cabre
3.6 Participis en -it/-ert
3.7 Els participis (-ngut/-nyut)
3.8 Passat simple
3.9 Infinitius amb doble forma
4. Lèxic