Adaptador de la variant general del català a la variant valenciana

Introduïu el text que voleu adaptar a la variant valenciana en el camp de text de la dreta. Conforme escriviu, el text adaptat apareixerà en el quadre de sota.

Quant a aquest adaptador

Esta pàgina permet adaptar textos de la variant general del català a la variant valenciana. Per fer l'adaptació, s'utilitzen uns criteris basats en aquesta proposta, que compta amb el suport dels serveis lingüístics de les universitats valencianes i de l'AVL. Cal tindre en compte que inicialment està dissenyat per a frases curtes amb terminologia informàtica.

Escriviu un text i serà automàticament adaptat